een klacht?

Heeft u een klacht over een arts of over één van onze medewerkers? U mag dit ten allen tijde bespreekbaar maken bij of de persoon in kwestie of, als u dat te moeilijk vindt, bij onze klachtenfunctionaris. In onze praktijk is dat mw Snobl-van Damme, de verpleegkundig specialist. Gaat uw klacht over haar en vindt u het lastig of vervelend omdit rechtstreeks te zeggen, dan mag u daar een andere praktijkmedewerker voor benaderen.

Onze visie is dat men altijd kan leren van een klacht. Tevens is het zo dat als iemand blijft zitten met een gevoel niet goed behandeld te zijn (letterlijk of figuurlijk), dat dit problemen kan geven in de communicatie bij toekomstige contacten en dan wellicht nog meer problemen kan veroorzaken.

Daarnaast zijn wij aangesloten bij de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland. Indien u het moeilijk vindt om iets rechtstreeks bij ons bespreekbaar te maken dan verwijzen wij u naar de website van deze stichting waar u informatie kunt vinden hoe u het probleem kunt aanpakken.