privacywetgeving

In de AVG staat dat patiënten het recht hebben om hun persoonsgegevens te verkrijgen en de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Onder de WGBO hadden patiënten al het recht om hun medisch dossier op hun verzoek over te laten dragen aan een andere huisarts. Dat verandert dus niet. Daarnaast krijgen patiënten onder de AVG het recht om ons te verzoeken de verwerking te beperken (alleen voor bepaalde doeleinden te gebruiken) indien:
• de juistheid van de gegevens wordt betwist;
• de gegevens niet mogen worden verwerkt;
• de gegevens niet meer nodig zijn;
• of de patiënt bezwaar heeft gemaakt.

Meer hierover vindt u onder PRIVACY VERKLARING [24 KB]

Patiënten hebben ook recht op (een) kopie(ën) van hun medische gegevens. Hiervoor mogen wij onder de AVG geen kosten (meer) in rekening brengen. Onder de Wbp (tot 25 mei 2018) mocht dit wel. Maar als een patiënt verzoekt om meer dan één kopie van alle gegevens, dan mag hiervoor wel een redelijke vergoeding gevraagd worden.

Mocht u, om wat voor reden dan ook, een kopie van uw gegevens willen krijgen of wilt u iets veranderen in de gegevens? Neem dan of contact op met uw arts en/of vul het AANVRAAGFORMULIER INZAGE, AFSCHRIFT, CORRECTIE OF VERNIETIGING MEDISCHE GEGEVENS [14 KB] in en geef dit persoonlijk af. Wij nemen uw verzoek dan zsm in behandeling.

Verantwoordelijke voor de AVG navolging is dokter Snobl. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u deze schriftelijk aan hem stellen.