informatie ziektebeelden en kwalen


In deze sectie is informatie beschikbaar tav wat bepaalde ziektebeelden inhouden zoals suikerziekte, astma en COPD. Tevens kunt alle NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) patienten informatiefolders downloaden (dit zijn dezelfde folders als die welke in onze wachtkamer liggen).

Tevense is wat algemene informatie beschikbaar tav zwanger zijn, griep en gezond leven.