Welkom bij huisartsenpraktijk Snobl

GRIEPVACCINATIE 2019

Onderstaande informatie is bedoeld voor degenen die daadwerkelijk in aanmerking komen voor een griepvaccinatie. In principe ontvangen deze mensen van ons ook een uitnodiging daarvoor, tenzij zij in het verleden hebben aangegeven dit niet op prijs te stellen. Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen leest u dan de informatie op deze pagina: https://www.rivm.nl/griep/griepprik/voor-wie-is-griepprik. Mocht u daarna het idee hebben dat u wel recht heeft op een griepprik van het rijk maar dat wij u vergeten zijn, belt u dan (tussen 16:00 en 17:00 op werkdagen) met onze assistente. Zij kijkt dit dan na en zet u eventueel alsnog op de lijst.

Dit jaar worden voor onze patienten de griepvaccinaties op woensdag 23 oktober 2019 gegeven tussen 16:00 en 18:00 uur. Alleen voor mensen die echt niet kunnen is er een 2e optie en wel vrijdagmiddag 25 oktober tussen 13:30 en 15:30. Dit is echter geen 2e keuzemogelijkheid. Als u de 23e kunt wordt u dan ook verwacht.

KOMT U ALSTUBLIEFT BINNEN DE GESTELDE TIJDEN - HET ZIJN GEWOON WERKDAGEN VOOR ONS EN WIJ KUNNEN U DAN OOK NIET EERDER OF OP EEN ANDER TIJDSTIP HELPEN

LAST VAN EIKENPROCESSIERUPS ?

Meestal verdwijnen deze klachten vanzelf binnen enkele dagen tot twee weken. Soms kunt u door contact met een eikenprocessierups ernstige oogklachten of ernstige allergische klachten zoals benauwdheid, dikke oogleden, dikke lippen of een dikke tong krijgen. Bel alleen dan direct uw huisarts (werkdagen) of de huisartsenpost (buiten kantooruren)!

Meer info: https://www.thuisarts.nl/eikenprocessierups/ik-heb-klachten-door-eikenprocessierups

NIEUWE TELEFOONCENTRALE

Vanaf maandag 20 mei hebben wij een nieuwe telefooncentrale. Voorheen waren er verschillende nummers voor spoed, herhaalrecepten en de praktijk. Nu belt u gewoon in via 1 nummer en krijgt een meerkeuze menu. Tevens kunnen meer mensen in de wacht staan waardoor u minder vaak een in bezet toon zult krijgen. Wij hopen dat dit de bereikbaarheid zal verbeteren.
Één opmerking echter: de optie 'spoed' is alleen voor daadwerkelijke medische spoed, niet voor andere zaken. Denkt u daar alstublieft aan.

ZOEKT U EEN HUISARTS ?

Op dit moment is helaas onze praktijk van dusdanige grootte dat wij geen nieuwe patienten aan kunnen nemen. Dit is een probleem dat zich bij veel praktijken voor doet. Klik op onderstaande link om te zien welke praktijken in Oosterhout nog wel open zijn voor nieuwe patienten.

<klik hier voor huidige status van huisartsenpraktijken in Oosterhout>

AFSPRAKEN PSYCHOLOGE PRAKTIJK

Psychologe mw Krijger werkt bij ons als POH-GGZ (Praktijkondersteuner Huisartsen - Geestelijke Gezondheidszorg). Dat doet zij echter op een andere locatie vanwege ruimtegebrek. Heeft u een afspraak en wilt u deze wijzigen of afzeggen belt u dan svp met ons en niet de psychologenpraktijk waar wij ruimte huren.

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID

Per 1 maart 2017 is het telefonisch spreekuur komen te vervallen. In plaats daarvan is er een terugbel-spreekuur, in principe op ongeveer dezelfde tijd (13:30-14:00) als het telefonisch spreekuur was. Als u een vraag heeft waar u perse de dokter voor nodig heeft, dan kunt u dat bij de assistente melden en u zult dan worden teruggebeld.

Bereikbaarheid assistente/praktijk:
U kunt elke werkdag van 08:00-12:30 en 16:00-17:00 rechtstreeks met de assistente bellen voor adviezen, vragen of om een afspraak te maken. In verband met lunchpauze en assistentespreekuur zijn wij tussen 12:30-16:00 alleen rechtstreeks bereikbaar via de spoedlijn en alleen voor spoed. Tevens is de balie dan niet bezet. Wij vragen u dan ook met klem om in die periode niet voor zaken die kunnen wachten naar de praktijk te komen. Wij kunnen u dan helaas slechts zeer beperkt te woord staan. Dit geldt vanzelfsprekend niet voor spoedzaken zoals bv een bloedende verwonding.

Beschikt u over een GSM en een Digid dan willen wij u graag attent maken op mijngezondheid.net. U kunt, na aanmelden, dan online afspraken maken op het spreekuur van dokter Snobl en heel simpel en veilig herhaalrecepten bestellen.

ARTSEN SPREEKUREN

Dokter Snobl werkt niet meer 100%. Vanaf maart 2017 geldt dat op woensdagen en vrijdagen dokter Brugts werkt. Op maandagen, dinsdagen en donderdagen werkt dokter Snobl. Het kan gebeuren dat er om praktische redenen van bovenstaande wordt afgeweken.

MIJNGEZONDHEID.NET

Vanaf begin januari 2014 kunt u, indien u over internettoegang en een Digid beschikt alsmede SMS'jes kunt ontvangen, enkele zaken online regelen via mijngezondheid.net. Een deel van de functies van mijngezondheid.net wordt pas geactiveerd nadat u zich heeft aangemeld en uw huisarts uw verzoek heeft geactiveerd. Klik hier voor meer info.