Welkom bij huisartsenpraktijk Snobl

ZOEKT U EEN HUISARTS ?

Op dit moment is helaas onze praktijk van dusdanige grootte dat wij geen nieuwe patienten aan kunnen nemen. Dit is een probleem dat zich bij veel praktijken voor doet. Klik op onderstaande link om te zien welke praktijken in Oosterhout nog wel open zijn voor nieuwe patienten.

<klik hier voor huidige status van huisartsenpraktijken in Oosterhout>

AFSPRAKEN PSYCHOLOGE PRAKTIJK

Psychologe mw Krijger werkt bij ons als POH-GGZ (Praktijkondersteuner Huisartsen - Geestelijke Gezondheidszorg). Dat doet zij echter op een andere locatie vanwege ruimtegebrek. Heeft u een afspraak en wilt u deze wijzigen of afzeggen belt u dan svp met ons en niet de psychologenpraktijk waar wij ruimte huren.

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID

Per 1 maart 2017 is het telefonisch spreekuur komen te vervallen. In plaats daarvan is er een terugbel-spreekuur, in principe op ongeveer dezelfde tijd (13:30-14:00) als het telefonisch spreekuur was. Als u een vraag heeft waar u perse de dokter voor nodig heeft, dan kunt u dat bij de assistente melden en u zult dan worden teruggebeld.

Bereikbaarheid assistente/praktijk:
U kunt elke werkdag van 08:00-12:30 en 16:00-17:00 rechtstreeks met de assistente bellen voor adviezen, vragen of om een afspraak te maken. In verband met lunchpauze en assistentespreekuur zijn wij tussen 12:30-16:00 alleen rechtstreeks bereikbaar via de spoedlijn en alleen voor spoed. Tevens is de balie dan niet bezet. Wij vragen u dan ook met klem om in die periode niet voor zaken die kunnen wachten naar de praktijk te komen. Wij kunnen u dan helaas slechts zeer beperkt te woord staan. Dit geldt vanzelfsprekend niet voor spoedzaken zoals bv een bloedende verwonding.

Beschikt u over een GSM en een Digid dan willen wij u graag attent maken op mijngezondheid.net. U kunt, na aanmelden, dan online afspraken maken op het spreekuur van dokter Snobl en heel simpel en veilig herhaalrecepten bestellen.

ARTSEN SPREEKUREN

Dokter Snobl werkt niet meer 100%. Vanaf maart 2017 geldt dat op woensdagen en vrijdagen dokter Brugts werkt. Op maandagen, dinsdagen en donderdagen werkt dokter Snobl. Het kan gebeuren dat er om praktische redenen van bovenstaande wordt afgeweken.

HERHAALRECEPTEN VIA HERHAALGEMAK

U kunt op verschillende manieren een herhaalrecept bestellen (alleen voor chronische medicatie, niet voor bv 'een kuurtje'). De systemen die wij als praktijk beheren zijn
- de receptenlijn, u belt 0162 - 459554 en spreekt uw verzoek in
- via deze website, klik hier indien u een recept nodig heeft
- via 'mijngezondheid.net' , zie onder

Bent u in de apotheek accoord gegaan met 'herhaalgemak', dan regelt de apotheek voor u, dat uw recepten bij ons worden aangevraagd. Dit is echter wel een systeem dat niet van ons uitgaat en waar wij geen controle over hebben. Het grootste, maar mogelijk zeer vervelende probleem, is dat als de praktijk gesloten is, de herhaalverzoeken vanuit de apotheek gewoon doorgaan.
In het ergste geval is dit dus tijdens 3 weken zomervakantie! Uw recepten worden dan echter niet door ons gezien en vanzelfsprekend dus ook niet goedgekeurd totdat wij terug zijn. Ervaart u hier problemen mee, dan moet u bij de apotheek hierover klagen. Wij hebben geen controle over dit systeem.

MIJNGEZONDHEID.NET

Vanaf begin januari 2014 kunt u, indien u over internettoegang en een Digid beschikt alsmede SMS'jes kunt ontvangen, enkele zaken online regelen via mijngezondheid.net. Een deel van de functies van mijngezondheid.net wordt pas geactiveerd nadat u zich heeft aangemeld en uw huisarts uw verzoek heeft geactiveerd. Klik hier voor meer info.