Welkom bij huisartsenpraktijk Snobl

ARTSEN SPREEKUREN

Dokter Snobl is op dit moment niet 100% aan het werk. Vanaf juni 2016 geldt dat op dinsdagen en donderdagen dokter Hartholt werkt. Op maandagen, woensdagen en vrijdagen werkt dokter Snobl. Het kan gebeuren dat er om praktische redenen van bovenstaande wordt afgeweken.

HERHAALRECEPTEN VIA HERHAALGEMAK

U kunt op verschillende manieren een herhaalrecept bestellen (alleen voor chronische medicatie, niet voor bv 'een kuurtje'). De systemen die wij als praktijk beheren zijn
- de receptenlijn, u belt 0162 - 459554 en spreekt uw verzoek in
- via deze website, klik hier indien u een recept nodig heeft
- via 'mijngezondheid.net' , zie onder

Bent u in de apotheek accoord gegaan met 'herhaalgemak', dan regelt de apotheek voor u, dat uw recepten bij ons worden aangevraagd. Dit is echter wel een systeem dat niet van ons uitgaat en waar wij geen controle over hebben. Het grootste, maar mogelijk zeer vervelende probleem, is dat als de praktijk gesloten is, de herhaalverzoeken vanuit de apotheek gewoon doorgaan.
In het ergste geval is dit dus tijdens 3 weken zomervakantie! Uw recepten worden dan echter niet door ons gezien en vanzelfsprekend dus ook niet goedgekeurd totdat wij terug zijn. Ervaart u hier problemen mee, dan moet u bij de apotheek hierover klagen. Wij hebben geen controle over dit systeem.

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID

Om de telefonische bereikbaarheid te verbeteren hebben wij besloten om in 2015 ook aan het eind van de middag (15:30-17:00) rechtstreeks bereikbaar te zijn ipv alleen voor dringende zaken via de spoedlijn. U kunt dan dus elke werkdag van 08:00-12:30 en 15:30-17:00 rechtstreeks met de assistente bellen voor adviezen, vragen of om een afspraak te maken.

In verband met lunchpauze en assistentespreekuur zijn wij tussen 12:30-15:30 alleen rechtstreeks bereikbaar via de spoedlijn en alleen voor spoed. Tevens is de balie dan niet bezet. Wij vragen u dan ook met klem om in die periode niet voor zaken die kunnen wachten naar de praktijk te komen. Wij kunnen u dan helaas slechts zeer beperkt te woord staan. Dit geldt vanzelfsprekend niet voor spoedzaken zoals bv een bloedende verwonding.

Beschikt u over een GSM en een Digid dan willen wij u graag attent maken op mijngezondheid.net. U kunt, na aanmelden, dan online afspraken maken op het spreekuur van dokter Snobl en heel simpel en veilig herhaalrecepten bestellen.

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

Op dit moment nemen wij deel aan een patient-tevredenheidsonderzoek. Indien u bereid bent daaraan mee te doen dan vragen wij u om dit aan één van onze medewerksters door te geven. Wij noteren dan uw emailadres en activeren de optie in uw dossier dat u gevraagd kunt worden om een enquete (ongeveer 15 minuten lang) in te vullen. Dit gebeurt in principe op willekeurige basis onder de patienten die hebben aangegeven mee te willen doen. Heeft u geen email dan kunt u ook meedoen, dan ontvangt u eventueel een papieren versie.

MIJNGEZONDHEID.NET

Vanaf begin januari 2014 kunt u, indien u over internettoegang en een Digid beschikt alsmede SMS'jes kunt ontvangen, enkele zaken online regelen via mijngezondheid.net. Een deel van de functies van mijngezondheid.net wordt pas geactiveerd nadat u zich heeft aangemeld en uw huisarts uw verzoek heeft geactiveerd. Klik hier voor meer info.